เรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างการใช้งานเท่านั้น คุณสามารถลบเรื่องนี้แล้วเริ่มต้นเขียนบล็อกได้เลย

ขอให้สนุกกับการใช้บล็อก

Comment

Comment:

Tweet

#2 By supatta0724 (223.206.89.166|223.206.89.166) on 2014-11-08 21:18

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วตอนต้นว่า สตาร์ทีม ทำโครงการ ออโต้รัน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกที่เข้ามาร่วมทีม โดยที่ สมาชิกไม่จำเป็นต้องทำอะไรอีกแล้ว เพียงสมัครเข้ามาใน 3 ขั้นตอน เป็นอันเสร็จหน้าที่ หลังจากนั้น รอรับรายได้อย่างเดียว
แผนการตลาดของ มิสเน็ตช๊อป มีช่องทางสร้างรายได้ถึง 15 ช่องทางด้วยกันครับ แต่ในโครงการสตาร์ทีมออโตรันนี้ เราดึงมาสร้างรายได้ให้คุณเพียง 3 ช่องทางเท่านั้นครับ เพราะเป็นช่องทางรายได้ที่เราสามารถช่วยคุณได้ ส่วนช่องทางอื่นๆ สมาชิกสามารถศึกษาและทำด้วยตนเองได้ จะทำหรือไม่ทำก็ได้ ส่วนช่องทางรายได้หลักๆ 3 ช่องทางนี้ เป็นหัวใจของระบบสร้างรายได้ ในระบบนี้ สามารถทำรายได้มากกว่าหลักแสนบาทได้ เชื่อว่าคงพอเพียงสำหรับความต้องการของสมาชิกที่ตัดสินใจเข้ามาร่วมทีมกับเรา กับการลงทุนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น./
รายได้ 3ช่องทางที่่สตาร์ทีมนำมาเข้าโครงการดังนี้:
รายได้ทางที่ 1 รายได้จากจากการแนะนำ
รายได้ทางที่ 2 รายได้ จับคู่แฟรน์ไซส์ คู่ล่ะ 50 บาท สูงสุด 180 คู่ต่อวัน คิดเป็นเงิน 9,000 บาทต่อวัน/270,000 ต่อเดือน
รายได้ทางที่ 3 รายได้รายเดือน รับเดือนล่ะ 10,220 บาท
เรามาดูกันครับว่า คุณจะมีรายได้อย่างไร ทั้ง 3 ช่องทาง เมื่อเข้ามาร่วมทีมกับเรา ดังนี้ครับ:
รายได้ช่องทางที่ 1
ค่าแนะนำ 180 บาท ต่อรหัส เราจัดสรรให้ทุกคน คนล่ะ 2 รหัส ติดตัว เป็นการแบ่งปันให้สมาชิกทุกคน ในการสร้างสายงานแนะนำตรงและเป็นเงือนไข เพื่อไปรับรายได้ ช่องทางที่ 3 รายได้รายเดือน ต่อไปด้วยครับ
คุณจะได้รับค่าแนะนำ 2 รหัสติดตัว เป็นเงิน 360 บาท
...............................................................................................................................................................................
รายได้ ช่องทางที่ 2 ค่าจับคู่
มาดูกันครับว่า รายได้ช่องทางที่ 2 คุณได้อย่างไร
เมื่อคุณตัดสินใจร่วมทีมกับเรา โดยทำ 3 ขั้นตอนเสร็จสิ้น คือ 1.กรอกข้อมูลจองรหัส 2.โอนเงินชำระค่าแฟรน์ไซส์ 3.แจ้งการโอนเงิน ทีมงานก็จะทำการ Active ให้คุณทันทีที่ตรวจสอบข้อมูลเรียยร้อย เราจะทำการส่ง USERNAME และ PASSWORD ให้คุณทาง sms ให้คุณเข้าระบบแล้วทำการเปลี่ยนpasswordใหม่เป็นของคุณเอง ชื่อคุณก็จะไปอยู่ในระบบดังรูป สถาณะคุณจะเป็นรูปใส่สูตรสีดำ วางบนโครงสร้าง 1แตก 2 ของระบบในมิสเน็ตช๊อป คุณสามารถเข้าไปใช้ระบบต่างๆได้ เช่นดูทีมงานของคุณ ดูรายได้ ใช้ระบบเติมเงินมือถือในราคาส่งโอนเงินเข้า โอนเงินออก เป็นต้น
รูปที่1
................................................................................................................................................................................
ที่มารายได้ค่าจับคู่ ตามโครงการทีม
เมื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามาร่วมทีมกับเราสมาชิกนั้นก็จะถูกจัดเรียงไปตามลำดับในชั้นที่ 1 ให้เต็มชั้น จำนวน 2 คน คุณก็จะเริ่มตันรับรายได้ทันทีในชั้นที่ 1
รูปที่2
จากรูปที่2 นาย1 และ นาย2 เข้ามาร่วมทีมในระบบ เรานำมาเรียงลำดับอยู่ในชั้นที่ 1 ทำให้คุณมีรายได้ครั้งแรกทันที 410 บาท
ค่าแนะนำ 180 บาท 2 คน เท่ากับ 360 บาท
ค่าจับคู่ คู่ล่ะ 50 บาท รับ 1คู่ เท่ากับ 50 บาท
ร่วมรับ 410 บาท
.................................................................................................................................................................................
จากรูปที่ 3 เมื่อมีสมาชิกสมัครใหม่เข้ามาร่วมโครงการเพิ่มเข้ามา สตาร์ทีมก็จะนำมา รันจากซ้ายไปขวา ใหเต็มในชั้นที่ 2 ต่อไป ในรูปนี้ ก็คือ รหัส 3,4,5,6 คุณก็จะได้รับรายได้อีกครั้ง และ สมาชิกชั้นที่ 1 ก็เริ่มมีรายได้ด้วย ดังนี้:
รูปที่3
คุณ รับรายได้จากการจับคู่ ในชั้นที่ 2 จำนวน 2 คู่ รับเป็นเงิน 100 บาท รวมรายได้ของคุณที่ได้รับถึงชั้นที่ 2 เท่า 510 บาท
นาย 1 รับ 410 บาท
นาย 2 รับ 410 บาท
...............................................................................................................................................................................
ในรูปที่4 เมื่อมีสมาชิกสมัครเข้ามาร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอีก สตาร์ทีมก็จะนำมารันเรียงออโต้จากซ้ายไปขาว ในชั้นที่ 3 เหมือนเดิม จากรูป(นาย 7,8,9,10,11,12,13,14) คุณก็จะได้รับรายได้อีกครั้งและทีมงานในชั้นที่ 1,2 ก็จะมีรายได้ตามมาด้วย
รูปที่4
รายได้ของ คุณ ที่เกิดจากการรันเต็มชั้นที่ 3 เท่ากับ 200 บาท รวมที่ได้รับจากชั้นที่ 1-3 เท่ากับ 710 บาท จะเห็นได้ว่า ชั้นที่ 3 ของคุณคือจุด คุ้มทุน ที่ลงทุนไป 550 บาท ต่อจากนี้ไปคือกำไรของคุณตลอดไป
นาย 1 รับ 100 บาท รวมรับมาแล้ว 510 บาท
นาย 2 รับ 100 บาท รวมรับมาแล้ว 510
นาย 3 รับ 410 บาท
นาย 4 รับ 410 บาท
นาย 5 รับ 410 บาท
นาย 6 รับ 410 บาท
...............................................................................................................................................................................
เมื่อสมาชิกเข้ามาจนล้นไปชั้นที่ 4 รายได้ คุณ ก็จะได้รับเพิ่มตามแผนตลาด และคนอื่นๆก็ได้รับเพิ่มตามลำดับ
รูปที่5
มาดูรายได้กันครับ
คุณ ในชั้นที่ 4 นี้ รับเพิ่มอีก 400 บาท รวมรับมาแล้วทั้งหมด 1,110 บาท
นาย 1 รับ 200 รวมรับมาแล้ว 710
นาย 2 รับ 200 รวมรับมาแล้ว 710
นาย 3 รับ 100 รวมรับมาแล้ว510
นาย 4 รับ 100 รวมรับมาแล้ว510
นาย 5 รับ 100 รวมรับมาแล้ว510
นาย 6 รับ 100 รวมรับมาแล้ว510
นาย 7 รับ 410
นาย 8 รับ 410
นาย 9 รับ 410
นาย 10 รับ 410
นาย 11 รับ 410
นาย 12 รับ 410
นาย 13 รับ 410
นาย 14 รับ 410
เรายกตัวอย่างการทำรายได้ให้คุณ เพียง 4 ชั้น ระบบจะรันไปเรือยๆเมื่อเต็มชั้นที่4 ก็รันไปชั้นที่ 5,6,7,8,9,10 ไปไม่มีวันสิ้นสุด ภาพรวมดังรูปที่6
รูปที่6
ตาราง ช่องหมายเลข 1 คือลำดับชั้น 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11......ไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุด
ตาราง ช่องหมายเลข 2 จำนวนสมาชิกที่อยู่ในชั้นนั้นๆ
ตาราง ช่องหมายเลข 3 รายได้ของคุณ ณ ชั้นนั้นๆ
ตาราง ช่องหมายเลข 4 รายได้รวมของคุณที่รับรายได้มาแล้วตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง ณ ชั้นปัจจุบัน
ลองคิดดูครับ ถ้าทุกคน มีสมาชิกใต้องค์กรของตัวเอง เพียง 512 รหัส ที่เกิดจากออโต้รัน คุณก็จะมีรายได้ถึง 25,910 บาท และถ้าองค์ก่อนเติมโตไปเรื่อยๆ ถึง 2048 รหัส คุณรับไป 102,710 บาทเลยนะครับ
...............................................................................................................................................................................
รายได้ช่องทางที่ 3
รายได้รายเดือนรับทุกเดือน เหมือนรับเงินเดือนเลยครับ : การที่จะรับรายได้ข้อนี้ บริษัทมีเงื่อนไขอยู่ว่า สมาชิกต้องมีการรักษาสิทธิ เพื่อรับรายได้ครับ การรักษาสิทธิ มีด้วยกัน 3 แบบครับ รับรายได้แตกต่างกัน
รักษาสิทธิ 10 บาท รับ 1 บาทจากองค์กรทั้งหมดของคุณที่รักษาสิทธิ 10 บาท จ่ายลึกลงไป 9 ชั้น
รักษาสิทธิ 50 บาท รับ 5 บาทจากองค์กรทั้งหมดของคุณที่รักษาสิทธิ 50 บาท จ่ายลึกลงไป 9 ชั้น
รักษาสิทธิ 100บาท รับ 10 บาท จากองค์กรทั้งหมดของคุณที่รักษาสิทธิ 100 บาทจ่ายลึกลงไป 9 ชั้น
สตาร์ทีมแนะนำให้รักษาสิทธิ 100 บาท ครับ โดยเอาจากรายได้ค่าจับคู่ในช่องทางที่ 2 มาจ่าย (จ่ายออก 100 บาท รับรายได้รายเดือนเพิ่ม 10,220 บาทต่อเดือนครับ)
เรามาดูกันครับว่า รายได้ช่องทางที่ 3 ที่เราจะทำให้คุณมีรายได้ทำอย่างไร
รูปที่7 โครงสร้างรายได้ รายเดือน 1แตก 2
ตามโครงการของ สตาร์ทีม เราจัดสรรสมาชิกแนะนำตรงให้คุณ 2 คนติดตัว ดังนั้นจะมาสอดคล้องกับแผนรายได้ช่องทางที่ 3 รายได้รายเดือน ระบบจะนำสมาชิกที่รักษาสิทธิ 100 บาทไปจัดเรียงใหม่ แบบ 1 แตก 2 ตามสายงานแนะนำ เราก็จะได้โครงสร้างดังรูปที่7 เราจะมีรายได้จากการรันสมาชิกสูงสุด 9 ชั้น 512 รหัส คิดเป็นรายได้ทั้งสิน 10,220 บาทต่อเดือน ซึงผมมองว่าคุ้มกับการรักษาสิทธิ 100 บาท
รูปที่8 ตารางรายได้รายเดือน โครงสร้าง 1 แตก 2
ในการรักษาสิทธิ บริษัทไม่ได้บังคับครับ สมาชิกคนใดไม่รักษาสิทธิ ก็ไม่มีสิทธิรับรายได้รายเดือนในเดือนนั้นๆ พอเดือนถัดไป คุณรักษาสิทธิ ก็มีสิทธิเหมือนเดิมครับ บริษัทไม่มีการตัดรหัสใดๆทั้งสินครับ รักษาสิทธิตามความสมัครใจ และสามารถเลือกรักษาสิทธิได้อีกด้วยครับ 10 บาท 50 บาท และ 100 บาท
การลงทุน ในโครงการแบ่งปันรายได้ทำได้ 2 แบบ
สมัครซื้อแฟรนไซส์ 1 รหัส 550 บาท สมัครซื้อแฟรนไซส์ 3 รหัส 1,650 บาท
ได้เงินคืนทันที 410 บาท
เท่ากับว่า ใช้เงินทุน 3 รหัสเพียง 1,290 บาท
จ่ายครั้งเดียวตลอดชีพ /ไม่มีจ่ายซ้ำรายเดือน ,รายปี
เริ่มต้นธุรกิจได้ที่ 
http://www.meetnetshop.com/register.aspx?id=20140662